Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Anh Văn Lớp 9 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 01:16:09

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T247 (14h-16h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Anh Văn Lớp 9 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: