Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Báo Bài Lớp 6 Xã Quảng Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 17:09:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Quảng Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Báo Bài Lớp 6 Quảng Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận