Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Báo Bài Lớp 7 Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 05:44:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (sắp xếp)
Thông tin: học sinh nam, trường nguyễn cửu phú
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Qua hết dịch học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Báo Bài Lớp 7 Long Hương TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: