Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Báo Bài Lớp 7 Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 18:38:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Độc Lập
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Báo Bài Lớp 7 Long Hương TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: