Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: TOEFL Lớp 12 Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 15:22:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: TOEFL,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567CN (S-C-T)
Thông tin: học sinh nam, học quốc tế
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà TOEFL Lớp 12 An Ngãi Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: