Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: TOEFL Phường 8, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 21:42:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: TOEFL,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,4,5,CN (từ 18h trở đi)
Thông tin: 2 học viên nữ, khoảng 27 tuổi
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 8, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà TOEFL 8 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: