Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: TOEIC Xã Quảng Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 08:59:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: TOEIC,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567,cn (sau 17h30 trở đi)
Thông tin: học viên nữ 20tuổi
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Quảng Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà TOEIC Quảng Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: