Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: TOEIC Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 13:48:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: TOEIC,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiêu t2-t4
Thông tin:
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà TOEIC Tân Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: