Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Trông Trẻ Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 11:25:57

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Trông Trẻ,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 6.000.000đ/tháng, (Bao ăn ở)
Số buổi: 6 buổi /tuần
Thời gian: T234567 (cả ngày)
Thông tin: Bé 9 tháng tuổi
Yêu cầu: Nữ, (khoảng từ 45t – 50t)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Trông Trẻ Phước Long Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: