Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Trông Trẻ Lớp 1 Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 08:33:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Trông Trẻ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (17h-19h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, SV biết tiếng anh để nói chuyện với bé
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Trông Trẻ Lớp 1 Tân Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: