Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Anh Văn Báo Bài Lớp 8 Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 21:20:38

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn, Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (sau 19h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Anh Văn Báo Bài Lớp 8 Tam Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: