Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Anh Văn Lớp 10 Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 07/04/2021 02:31:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx chiều-tối
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Anh Văn Lớp 10 Kim Dinh TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: