Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Anh Văn Lớp 10 Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 04:56:26

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp: chiều T357 (15h – 17h), Tối T246 (18h -20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn du
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, kèm thêm môn Văn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Anh Văn Lớp 10 Long Hương TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: