Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Anh Văn Lớp 10 Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 06:36:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24 (19h – 21h)
Thông tin: học sinh nam, trường trần quang khải
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Anh Văn Lớp 10 Long Tâm TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: