Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Anh Văn Lớp 6 Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 19:32:22

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (từ 17h30 hoặc 18h)
Thông tin: học sinh nam, trường đức trí
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Anh Văn Lớp 6 Nguyễn An Ninh TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: