Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Đàn Guitar Lớp 7 Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 25/11/2020 15:43:57

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn, Đàn Guitar,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN ( sắp xếp với bé)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Đàn Guitar Lớp 7 Kim Dinh TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: