Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 10 Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 10:19:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T6 (17h30 -19h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 10 Bàu Chinh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: