Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 10 Xã Long Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 05:16:15

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp T234567CN (Hè rãnh cả ngày, vô năm sắp xếp lại)
Thông tin: 1 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 10 Long Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: