Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Phường 9, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 16:40:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Mức lương: 600.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 180phút/buổi (l150k/tiết)
Thời gian: Sắp xếp (18h-21h)
Thông tin: nhóm học sinh cấp 3
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 700k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 9, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 9 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: