Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 12 Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 02:51:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học sinh nữ, trường Mạc Đỉnh Chi
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 12 An Nhứt Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: