Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 12 Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 06:54:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T5 (20h -21h30), T7 (từ 18h15 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Á châu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 12 Tân Hòa Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: