Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 16:16:26

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4 (18h-20h)
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phước Nguyên TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: