Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 12 Thị Trấn Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 08:22:23

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T6 (18h -19h30)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 11 lên 12
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 12 Thị Trấn Đất Đỏ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: