Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 6 Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 02:05:09

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6, CN( từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Văn Trỗi
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 6 Lộc An Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: