Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 6 Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 08:59:51

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4 hoặc 6 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 6 Phước Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: