Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 10:59:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng, 2.000.000
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 135 phút/buổi
Thời gian: Ưu tiên T4,6 (18h – 20h15), có thể sắp xếp thêm ngày khác
Thông tin: nhóm 5 – 7 học sinh
Yêu cầu: Nam/Nữ, GV: 2tr5 || SVSP: 2tr
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Hòa Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: