Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 6 Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 17:58:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h-20h30)
Thông tin: Học sinh Nam, Trường Huỳnh Văn Nghệ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 6 Thắng Tam TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: