Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 7 Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 22:35:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 ( 18h30 – 20h30 )
Thông tin: học sinh nam, trường Bàn Cờ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 7 Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: