Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 7 Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 19:59:32

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: T2,4,6 sau 7h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 7 Phước Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: