Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 7 Phường 1, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 08:48:38

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4 ( từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Trần Quốc Toản
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, ưu tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 1, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 7 1 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: