Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 7 Phường 10, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 05:04:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T26 (18h – 19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Phú định
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 10, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 7 10 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: