Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 8 Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 10:29:19

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t3+t5
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 8 Long Mỹ Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận