Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 8 Lớp 10 Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 06:28:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 10,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 hoặc T7 (17h30-19h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 8 Lớp 10 Long Toàn TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: