Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 8 Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 16:34:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn sáng sắp xếp
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 8 Phước Hiệp TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: