Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 19:07:00

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T23456 (Từ 19h trở đi)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 Bình Châu Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: