Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Xã Hòa Hiệp, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/01/2021 04:06:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: T3 hoặc T5 (18h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hiệp, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 Hòa Hiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: