Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 07:56:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Hiện tại rãnh hết (Vào học lại buổi tối)
Thông tin: học sinh nam, trường Trần văn ơn
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Qua dịch mới học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 Sông Xoài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: