Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 14:43:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (Từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, ngoan, Trường Lữ Gia
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 Suối Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: