Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 16:55:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng, 10tr
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng t7,cn (8h-9h30)
Thông tin: Học sinh nam,Trường minh đức
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 Xuyên Mộc Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: