Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Lớp 11 Phường 3, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 19:57:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9, Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7CN ( sắp xếp với phụ huynh )
Thông tin: 2 học sinh, trường quốc tế.
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 3, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 Lớp 11 3 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: