Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Phường 10, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 02:45:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng, Lương: 1tr5/3buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (19h-21h) hoặc tối T7, CN
Thông tin: học sinh nam, yếu Văn
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 10, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 10 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: