Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Lớp 9 Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 14:55:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4,6,7 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: Học sinh nam, trường bình trị đông A
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Thu phí: 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Lớp 9 Long Tâm TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: