Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Ôn Thi Đại Học Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 18:13:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Văn,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 300.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (chọn từ 18h đến 20h30)
Thông tin: 2 học viên, ôn thi tại chức
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, Phí 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Ôn Thi Đại Học Bàu Chinh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: