Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Văn Tiếng Việt Lớp 3 Lớp 8 Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 20:11:34

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Văn, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T24 (16h30 – 18h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Văn Tiếng Việt Lớp 3 Lớp 8 Phước Long Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: