Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Vẽ Lớp 1 Lớp 3 Lớp 7 Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 22:55:02

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Vẽ,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 3, Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN (từ 17h trở đi)
Thông tin: 3 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Sv trường Kiến Trúc
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Vẽ Lớp 1 Lớp 3 Lớp 7 Hòa Long TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: