Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Vẽ Lớp 5 Phường 9, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 05:25:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Vẽ,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Sáng T2,5 (9h-10h)
Thông tin: 3 học sinh, trình độ cấp trung
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 9, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Vẽ Lớp 5 9 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: