Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Violon Lớp 2 Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 10:17:54

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Violon,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: tối sắp xếp từ 19h trở đi
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Violon Lớp 2 Long Tâm TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: