Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Violon Thị Trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 13:10:27

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Violon,
Lớp dạy:
Mức lương: 150.000đ/buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học sinh nữ, lớp 9
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Phí 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Violon Thị Trấn Long Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: