CÁC TRẠNG TỪ THÔNG DỤNG NHẤT ĐỀ THI TOEIC (P1)

Các trạng từ này hay xuất hiện trong đề thi, đây là phần 1

 • Currently unavailable Hiện tại hết hàng
 • Temporarily Tạm thời
 • Considerable Đáng kể
 • Automatically 1 cách tự động
 • Briefly Nhanh gọn
 • Thoroughly prepare Chuẩn bị kĩ
 • Work closely with sb Làm việc gần gũi, sát sao với ai
 • Write clearly Viết rõ ràng
 • Completely satisfied Hoàn toàn hài lòng
 • Constantly Liên tục
 • Effectively Có hiệu quả
 • Equally Như nhau, ngang nhau
 • Eventually Cuối cùng
 • Fairly well Khá tốt
 • Frequently Thường xuyên
 • Fully aware of Nhận thức đầy đủ về
 • Hardly Hầu như không
 • Nearly Gần như
 • Highly recommend Cực kì gợi ý
 • Immediately Ngay lập tức
 • Initially Ban đầu
 • Likely to V Có thể
 • Virtually= nearly Gần như
 • Mainly Chủ yếu, chính
 • Necessarily Nhất thiết
 • Personally Cá nhân
 • Previously Trước đó
 • Primarily Chính

Xem thêm: Khóa học TOEIC online tốt nhất dành cho người mới bắt đầu

Thanh Tùng
 

Tôi tên Thanh Tùng Là Quản Trị Viên của website toplist24h.com. Mọi thắc mắc liên hệ tôi qua email: tungtk1993@gmail.com. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm website.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: