Môn Công Nghệ Lớp 10 Câu 1. Em hãy chọn đáp án đúng nhất nói về quy trình sản xuất giống ở cây tự thị phấn: A. Giống thoái hóa -> hạt siêu nguyên chủng -> h

Question

Môn Công Nghệ Lớp 10 Câu 1. Em hãy chọn đáp án đúng nhất nói về quy trình sản xuất giống ở cây tự thị phấn:
A. Giống thoái hóa -> hạt siêu nguyên chủng -> hạt nguyên chủng -> hạt xác nhận
B. Hạt giống siêu nguyên chủng -> hạt nguyên chủng -> hạt xác nhận
C. Từ hạt tác giả -> hạt siêu nguyên chủng -> hạt nguyên chủng -> hạt xác nhận
D. Giống nhập nội -> hạt siệu nguyên chủng -> hạt nguyên chủng -> hạt xác nhận
Câu 2. Quy trình sản xuất giống của nhóm cây trồng nào sau đây cần phải ở khu cách li và chia ô nghiêm ngặt?
A. Cây rừng
B. Cây trồng thụ phấn chéo
C. Cây vô tính
D. Cây trồng tự thụ phấn
Câu 3. Phát biểu nào sau đậy là ĐÚNG ?
A. Hạt giống xác nhận dùng để nhân trực tiếp ra hạt giống đại trà
B. Hạt giống nguyên chủng dùng để nhân trực tiếp ra hạt giống xác nhận
C. Hạt giống xác nhận dùng để nhân trực tiếp ra hạt giống nguyên chủng
D. Hạt giống siêu nguyên chủng dùng để nhận trực tiếp ra hạt giống xác nhận
Câu 4. Các giống nhập nội, các giống bị thoái hóa ( không còn giống siêu nguyên chủng ) thì quy trình sản xuất hạt giống được tiến hành theo quy trình nào?
A. Sơ đồ phục tráng
B. Hệ thống sản xuất giống
C. Sơ đồ duy trì
D. Sản xuất giống cây thụ phấn chéo
Câu 5. Hệ thống sản xuất giống cây trồng tuân theo trình tự nào sau đây?
A. Siêu nguyên chủng – nguyên chủng – xác nhận
B. Xác nhận – nguyên chủng – siêu nguyên chủng
C. Xác nhận – siêu nguyên chủng – nguyên chủng
D. Siêu nguyên chủng – xác nhận – nguyên chủng
Câu 6. Điểm khác nhau trong quy trình sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây tự thụ phấn và cây thụ phấn chéo là:
A. Chọn lọc hỗn hợp qua thí nghiệm so sánh
B. Quy trình chọn lọc và vật liệu khởi đầu
C. Thời gian chọn lọc dài
D. Vật liệu khởi đầu
Câu 7. Quy trình sản xuất giống cây rừng được thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
A. Chọn cây trội – chọc cây đạt tiêu chuẩn – nhận giống cho sản xuất
B. Chọn cây trội – khảo nghiệm – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhận giống cho sản xuất
C. Chọn cây trội – khảo nghiệm – nhận giống cho sản xuất
D. Khảo nghiệm – chọn cây trội – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhận giống cho sản xuất Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-cong-nghe-lop-10-cau-1-em-hay-chon-dap-an-dung-nhat-noi-ve-quy-trinh-san-uat-giong-o-cay-tu

in progress 0
Clara 4 tháng 2022-08-07T17:07:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T17:08:34+00:00

  1b 2a 3b 4a 5a 6c 7b 

  CHẮC CHẮN ĐÚNG NHA CÔ MÌNH CHỮA RỒI

  0
  2022-08-07T17:08:50+00:00

  1-C    2-B    3-A   4-B   5-A   6-D   7-B

  1-D.  2-E.  3-B

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )